• wywiad dietetyczny
  • analiza wywiadu
  • analiza badań laboratoryjnych
  • zalecenia dietetyczne na pierwsze 5-6 dni
  • dieta na 4 tyg
  • ciągły kontakt z dietetykiem

Aby dowiedzieć się więcej o spotkaniach  wirtualnych oraz stancjonarnych