Polityka Prywatności 2018-08-09T11:37:57+00:00

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  1. Administratorem Danych jest EFEKT Kamila Ziemann z  siedzibą w  Gdyni, ul. Gorczycowa 4c, 81-591 NIP: 955-207-22-84
  2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: efektcentrum@gmail.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  4. b) udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika skierowanego za pośrednictwem wiadomości e-mail (art. 6 ust. 1 lit. f r.o.d.o.).
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania usługi, a po tym okresie dla celów informacyjnych oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
  7. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania lub usunięcia i w tym wypadku należy się skontaktować pod adresem e-mail: efektcentrum@gmail.com
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika.